جواب سوالات «فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان»

  برای دو گروه امتحانی با کد 1357 و کد 1358 در سال 1394

سوالاتی که با *** مشخص شده عیناً در مجموعه دو جلدی

 «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد) چاپ دوم (1394) آمده است. (بیش از 63%)

 

***1- گزینه «1» صحیح است. میرزا آقا تبریزی برای نخستین بار در سده 13 هـ ق «نمایشنامه­هایی به زبان فارسی». [توجه داشته باشید که اولین نمایشنامه نویس ایرانی آخوندزاده هست ولی او نمایشنامه هایش را به زبان ترکی می نوشته].

درج شده در صفحه 187 از جلد 1 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

***2-  گزینه «4» صحیح است. کمالالدین بهزاد برای اولینبار سعی در نمایش و طراحی دقیق پیکره انسانی کرد....

درج شده در صفحه 116 از جلد 1 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

3- گزینه «3» صحیح است.

***4- گزینه «1» صحیح است. درج شده در صفحه 37 و 109 از جلد 1 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

***5- گزینه «4» صحیح است. درج شده در صفحه 11 از جلد 1 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

***6- گزینه «2» صحیح است. درج شده در صفحه 261 از جلد 2 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

***7- گزینه «1» صحیح است. جواب مکتب تبریز اول مربوز به دوره‌ی ایخانی است. درج شده در صفحه 109 و 110 از جلد 1 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

8- گزینه «3» صحیح است.

***9- گزینه «2» صحیح است. «گرفت و گیر» درج شده در صفحه 123 از جلد 1، و «ختایی» درج شده در صفحه 367 از جلد 2 و «تشعیر» درج شده در صفحات 365 از جلد 1 و 270 از جلد 2 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

10- گزینه «3» صحیح است.                                                                                       

11- گزینه «4» صحیح است.

***12- گزینه «2» صحیح است. هنر آلمان صفحه 87 و تست 34 صفحه 418 از جلد 1 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

***13- گزینه «1» صحیح است. تست 9 صفحه 399 از جلد 1 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

14- گزینه «4» صحیح است. رکابه یا راده یا تسلسل: نخستین کلمه از صفحه های فرد کتاب را گویند که در پایین و در سمت چپ حاشیه ی صفحه ی پیش از آن (صفحه ی زوج) با قلمی ریزتر از متن اصلی نوشته می شود. راده و رکابه حکم شماره ی صفحات را دارد.

***15- گزینه «3» صحیح است. درج شده در صفحه 112 و 113 از جلد 1 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

16- گزینه «2» صحیح است.

***17- گزینه «1» صحیح است. درج شده در صفحه 310 از جلد 1 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

***18- گزینه «3» صحیح است. درج شده در صفحه 107 از جلد 1 و تست 100 صفحه 404 از جلد 2 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

***19- گزینه «2» صحیح است. درج شده در صفحه 13 از جلد 2 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

***20- گزینه «4» صحیح است. سوررئالیسم انتزاعی، سوررئالیسمی است که خطها و شکل­ها به گونه ای ترکیب می‌شوند که تصویرهای ذهنی را تداعی می‌کنند. درج شده در صفحه 56 با 164 از جلد 2 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

21- گزینه «3» صحیح است.

22- گزینه «2» صحیح است.

23- گزینه «1» صحیح است. منبع: تئوری اساسی فیلم، دادلی اندرو

24- گزینه «4» صحیح است.

***25- گزینه «3» صحیح است. تینتورتو ال گرو برجسته‌ترین نمایندگان مکتب شیوه‌گرایی (منریسم) در ونیز (و مکتب ونیز) است. درج شده در صفحه 19 و 20 از جلد 2 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

***26- گزینه «1» صحیح است. درج شده در صفحات 263 از جلد 1 و 472 (تست 27) از جلد 2 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

27- گزینه «2» صحیح است.

***28- گزینه «3» صحیح است. درج شده در صفحه 40 از جلد 2 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

***29- گزینه «4» صحیح است. درج شده در صفحه 122 از جلد 1 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)

***30- گزینه «1» صحیح است. درج شده در صفحه 68 از جلد 2 مجموعه «مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر» (مهدی خرد)


برچسب‌ها: فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان , سوالات کنکور ارشد هنر 94 , منابع ارشد هنر , منابع ارشد پژوهش هنر , ارشد گرافیک

تاريخ : چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۴ | 21:53 | نویسنده : مهدی خرد |
با سلام 

در این پست از جواب سوالاتی را که کتاب ما  در آزمون پژوهش هنر 

 مقطع دکترا، به طور مستقیم  پوشش داده مطلب میگذاریم.  

لازم به ذکر است که امسال "فلسفه هنر" از آزمون دکترا برداشته شده و 

 این نوید آن را  میدهد که دوستانی که اطلاعات هنری بیشتری دارند  

موفق تر خواهند بود.   

کنکور 94 دکترای پژوهش هنر با توجه به اینکه همچنان بسیاری از 

 

 سوالات را "فلسفه هنر" دربرمی گرفت. 

 

ارجاعات از کتاب "مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر + دکترا" (مهدی خرد)

در آزمون دکترا سال 94 (پوشش 23 سوال به صورت مستقیم، حدود 26%

6- گزینه 2 - مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 300

12- گزینه 1 - مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 107

13- گزینه 2- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 45 و 46

21- گزینه 3- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 1 صفحه 35 به اشتباه گزینه 1 در پاسخنامه درج شده، اما همانطور که در توضیح نگارگری سلجوقیان آمده ما شاهد شاهنامه های مصور مانند شاهنامه کاما هستیم.

22- گزینه 3- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 63

23- گزینه 2- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 236

28- گزینه 4- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 19

30- گزینه 2- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 30

32- گزینه 3- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 60 و جلد 2 صفحه 459، تست 4

35- گزینه 1- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 1 صفحه 124

42- گزینه ؟ - مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 1 صفحه 359 -جواب این پرسش، "ابن بواب" می‌باشد که اصلاً در گزینه ها نیست!

47 - گزینه 2- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 24

53- گزینه 3- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 1 صفحه 131

54- گزینه 1- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 402

57- گزینه 4- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 1 صفحه 376

64- گزینه 1- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 1 صفحه 66

65- گزینه 4- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 1 صفحه 106

67- گزینه 2- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 329 (در اینجا، ورزا به اشتباه وزرا تایپ شده!)

68- گزینه 3- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 1 صفحه 309 و صفحه 318 بخش ایوان.

69- گزینه 2- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 298

70- گزینه 2- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 1 صفحه 123 و 124

74- گزینه 2- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 2 صفحه 356 به همراه اطلاعات جلد 1 صفحه 141 و نیز اطلاعات تست 43 از جلد 2 صفحه 421

75- گزینه 1- مجموعه مرجع کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هنر (مهدی خرد)، جلد 1 صفحه 22


برچسب‌ها: دکترا هنر , منابع دکترای پژوهش هنر , دکترا پژوهش هنر , آزمون دکترا هنر

تاريخ : چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۴ | 21:47 | نویسنده : مهدی خرد |
از منابع كنكور کارشناسی ارشد سینما و ادبیات نمایشی
 
 
 
دروس عمومی
 
زبان (ضریب ۲)

مطالعه متون تخصصی هنری و ترجمه آنها پیشنهاد می شود. به علاوه

لغات 504، GRE, و تافل و گرامر تافل 

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان (ضریب ۲)
 

برای این درس 2 راه پیشنهاد می کنم: 

1- راه اول برای پاسخ گویی به سوالات این بخش مطالعه بیش از 30 عنوان کتاب

که نام آنها در همین وبلاگ آورده شده است الزامی است. (به صفحه اصلی بروید)

2- راه دوم اینکه شما چکیده آن مطالب را به صورت طبقه بندی شده در کتاب

"مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر" (دو جلد) تألیف مهدی خرد مطالعه نمایید.

 
دروس تخصصی
 
مبانی نظری سینما (ضریب ۲) و نقد آثار سینمایی (ضریب ۲)
 

١- تاریخ سینما                                   دیوید بوردول

٢- تاریخ سینمای هنری                        گرگور و پاتالاس

٣- تاریخ جامع سینما                           دیوید كوك

٤- تاریخ تحلیلی سینما                        جفری ناول اسمیت

٥- سینمای مستند ایران وجهان             حمید دهقانپور

٦- ساختگرایی و نشانه شناسی در سینما              بیل نیکولز

٧- سینما چیست؟                              آندره بازن        

٨- نشانه ها و معناها در سبنما               پیتر وولن 

٩- تئوری های اساسی فیلم                  دادلی اندرو

١٠- مقدمه ای بر نظریه فیلم                  رابرت استم

١١- درك فیلم                                    كازه بیه (الن کیسی بر)

١٢- چگونگی درك فیلم                         جیمز موناكو

١٣- هنر سینما                                  دیوید بوردول

١٤- مفاهیم كلیدی سینما                    سوزان هیوارد

١٥- شناخت سینما                            لوییس جانتی

16- مقدمه ای بر فیلم مستند               بیل نیکولز
 
۱۷- تئوری فیلم          بلابلاش (ترجمه کاظم عمو)، فقط توضیحات مترجم
 
18- نظریه فیلم (مجموعه مقالات)        مجله ارغنون
 
19- زیبایی شناسی و نشانه شناسی فیلم (مجموعه مقالات)  فارابی
 
20- نقطه دید در سینما                           ادوارد برانیگان
 
21- از نشانه شناسی تا متن                  بابک احمدی  
 
22- اناتومی فیلم                                 برنارد دیک (سوره)
 
23- شکل شناسی و گونه شناسی         استاد ضابطی جهرمی 
 
در نوشتن و به چاپ رسیدن این کتاب بنده حقیر نیز نقش اندکی داشتم. 
  
کتابی عالی با نظریه پردازی یک استاد هم وطن. 
 
خواندن ان را پیشنهاد میکنم. در ضمن چهارتا سوال ارشد بهمن93  
 
از این کتاب طرح شد.   
 
 
شماره 20 و 21 جزو انتخابهای اخرتون باشه.
 
 
شناخت سینماگران صاحب سبک بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
 
توصیه میکنم هم فیلم ببینید و هم از کتب سینمایی، مجلات
 
سینمایی و اینترنت درباره کارگردانانی صاحب سبک مثل
 
هیچکاک، دیوید لینچ، پیتر گریناوی، بیلی وایلدر، کویینتین تارانتینو،
 
گاس ون سنت، ترنس مالیک،استنلی کوبریک، تارکوفسکی، و ...
 
تحقیق کنید.

برای اطلاعات بیشتر به سایت artazmoon.ir مراجعه و یا با شماره ۰۹۳۷۶۲۶۷۷۵۸ تماس حاصل نمایید.


برچسب‌ها: منابع کنور ارشد هنر , منابع آزمون ارشد سینما , کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی , فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان , تاریخ هنر ایران و جهان

تاريخ : دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ | 21:49 | نویسنده : مهدی خرد |

کنکور کارشناسی ارشد هنر

قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پژوهش هنر- فلسفه هنر- صنایع دستی - هنرهای اسلامی - اقتصاد هنر- انیمیشن - نقاشی - گرافیک (ارتباط تصویری)- تصویرسازی - سینما - ادبیات نمایشی - تولید سیما - بازیگری - کارگردانی (نمایش) - مرمت آثار و ...

 

کسانی که در آذرماه واوایل دی ماه اقدام به خرید کتاب

"مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر۱-۲" مهدی خرد

می کنند برای استفاده از زمان به بهترین وجه ممکن

لازم است بیشر زمان خود را صرف مطالعه این فصول نمایند

۱-تاریخ هنر ایران

۲- تاریخ هنر جهان

۳- مکاتب هنری و هنرمندان جهان

۴- مکاتب نگارگری

۵- اسطوره ایران

۶- اسطوره جهان

۷- مطالعه همه تستهای سال قبل و برگزیده ها

هر چند با حذف باقی فصول از باقی دوستانی که تمامی

کتاب را مطالعه کرده اند از امتیاز  کمتری برخوردارید

اما بدین صورت از زمان کم باقیمانده بهترین بهره را برده اید.

موفق باشید.


برچسب‌ها: کنکور ارشد هنر , منابع آزمون , تست ارشد هنر , نکات اصلی کنکور ارشد هنر , مهمترین منابع پژوهش هنر

تاريخ : چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ | 13:36 | نویسنده : مهدی خرد |

منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر

قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پژوهش هنر- فلسفه هنر- صنایع دستی - هنرهای اسلامی - اقتصاد هنر- انیمیشن - نقاشی - گرافیک (ارتباط تصویری)- تصویرسازی - سینما - ادبیات نمایشی - تولید سیما - بازیگری

دوستان عزیزی که می خواهند در کنکور کارشناسی ارشد هنر شرکت کنند، 

برای کنکور به جز کتاب بنده "مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر" دو جلد (مهدی خرد)

 به هیچ کتاب دیگری برای مباحث  تاریخ هنر ایران و جهان - تاریخ ادبیات ایران و جهان

و اسطوره ایران و اسطوره جهان نیازی ندارید. لطفاً به این نکته توجه داشته باشید.

و اگر کتابی می خرید حتماً ارزشمند باشد تا بتوانید برای پژوهشهای آتی خود از آن

بهره مند شوید. کتابهایی چون دایره المعارف هنر (رویین پاکباز)، هنر در گذر زمان

(هلن گاردنر) و ...


برچسب‌ها: منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر , منابع آزمون ارشد ادبیات نمایشی , ارشد هنرهای اسلامی , ارشد بازیگری , ارشد تولید سیما

تاريخ : سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۲ | 22:14 | نویسنده : مهدی خرد |
منابع کنکور کارشناسی ارشد هنرهای اسلامی

     برای پاسخگویی به سوالات

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان

       شما لازم است فقط کتاب

"مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر" (دو جلد)

       تالیف مهدی خرد را بخوانید.

این مجموعه شامل تاریخ هنر (معماری/نقاشی/مکاتب هنری/معرفی هنرمندان/موسیقی/خوشنویسی/صنایع دستی/ و... ایران و جهان) - تاریخ ادبیات (ایران و جهان) - تاریخ اسطوره (ایران و جهان) است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت artazmoon.ir مراجعه نمایید.


برچسب‌ها: منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر , ارشد صنایع دستی , منابع آزمون هنرهای اسلامی , منابع کنکور هنرهای اسلامی , پژوهش هنر

تاريخ : دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ | 19:44 | نویسنده : مهدی خرد |
منابع کنکور کارشناسی ارشد فلسفه هنر - ارشد پژوهش هنر
 

     برای پاسخگویی به سوالات

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان

       شما لازم است فقط کتاب

"مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر" (دو جلد)

       تالیف مهدی خرد را بخوانید.

این مجموعه شامل تاریخ هنر (معماری/نقاشی/مکاتب هنری/معرفی هنرمندان/موسیقی/خوشنویسی/صنایع دستی/ و... ایران و جهان) - تاریخ ادبیات (ایران و جهان) - تاریخ اسطوره (ایران و جهان) است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت artazmoon.ir مراجعه نمایید.


برچسب‌ها: منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر , ارشد پژوهش هنر , ارشد فلسفه هنر , آزمون ارشد هنرهای اسلامی , ارشد صنایع دستی

تاريخ : دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ | 19:41 | نویسنده : مهدی خرد |
منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر - تولید سیما - کارگردانی
 
 
قابل توجه داوطلبان شرکت در کنکور ارشد هنر
 
 رشته های بازیگری، کارگردانی (نمایش)، و تولید سیما

        برای پاسخگویی به سوالات

        دانستنی های هنری (با ضریب 2)

            لازم است فقط کتاب

"مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر" (دو جلد)

       تألیف مهدی خرد را بخوانید.

این مجموعه شامل تاریخ هنر (معماری/نقاشی/مکاتب هنری/معرفی هنرمندان/موسیقی/خوشنویسی/صنایع دستی/ و... ایران و جهان) - تاریخ ادبیات (ایران و جهان) - تاریخ اسطوره (ایران و جهان) است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت artazmoon.ir مراجعه نمایید.


برچسب‌ها: منابع کنکور کارشناسی ارشد بازیگری , منابع آزمون ارشد تولید سیما , کارشناسی ارشد کارگردانی , منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر , ارشد نمایش

تاريخ : دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ | 19:37 | نویسنده : مهدی خرد |

منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر رشته عکاسی

دروس عمومی:

1- زبان (با ضریب 2)

2- فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان (با ضریب 2)

دروس تخصصی:

1- مبانی نظری عکاسی (با ضریب 3)

2- فن شناسی عکاسی (با ضریب 3)

 

مبانی نظری عکاسی

1- داستان عکاسی / رضا نبوی -------------------------------------------------------------------------

2- سیر تحول عکاسی / محمد ستاری -----------------------------------------------------

3- نقد عکس / اسماعیل عباسی --------------------------

4- عکاسان بزرگ جهان / پیروز سیار ------------------

5- ناصرالدین شاه عکاس / محمد رضا طهماسب پور ---------------

6- تاریخ عکاسی / داریوش گل گلاب -----------

7- تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران / یحیی ذکا ---------

این خط فاصله ها نشان از میزان اهمیت این منابع دارد. به ترتیب از بالا به پایین کم می شود

 

فن شناسی عکاسی

1- عکاسی پیشرفته / رضا نبوی -------------------------------------------------

2- عکاسی پایه / رضا نبوی --------------------------

3- عکاسی دیجیتال / رضا نبوی -----------------------------------

4- بررسی فنی عکاسی رنگی / داریوش گل گلاب ----------------------------

5- فرهنگ عکاسی / اسماعیل عباسی --------------------------

6- صافی ها / پیروز سیار -----------

7- دوربین عکاسی / پیروز سیار ----------

این خط فاصله ها نشان از میزان اهمیت این منابع دارد. به ترتیب از بالا به پایین کم می شود


زبان

مطالعه متون تخصصی هنری و ترجمه آنها پیشنهاد می شود. علاوه بر آن

english for student for visual art انتشارات سمت

- زبان انگلیسی عمومی کارشناسی ارشد ( دکتر یوسف‌زاده ) قلم چی

 

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان

برای این درس 2 راه پیشنهاد می کنم: 

1- راه اول برای پاسخ گویی به سوالات این بخش مطالعه بیش از 30 عنوان کتاب

که نام آنها در همین وبلاگ آورده شده است الزامی است. (به صفحه اصلی بروید)

2- راه دوم اینکه شما چکیده آن مطالب را به صورت طبقه بندی شده در کتاب

"مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر" (دو جلد) تألیف مهدی خرد مطالعه نمایید

برای اطلاعات بیشتر درباره این کتاب به سایت artazmoon.ir

 مراجعه نماییدو یا با شماره همراه 09376267758 تماس بگیرید


برچسب‌ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر , کارشناسی ارشد عکاسی , منابع کنکور کارشناسی ارشد عکاسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد عکاسی , ارشد هنرهای اسلامی

تاريخ : دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ | 19:33 | نویسنده : مهدی خرد |

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر

رشته انیمیشن (تصویر متحرک) مشترک با رشته گرافیک (ارتباط تصویری)

دروس عمومی:

1- زبان (با ضریب 2)

2- فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان (با ضریب 2)

دروس تخصصی:

1- نقد هنری و ادبی (با ضریب 1)

2- مبانی نظری عکاسی (با ضریب 1)

نقد هنری و ادبی

به زودی در همین وبلاگ به صورت جداگانه لیست منابع این درس را خواهم آورد

 

مبانی نظری عکاسی

1- داستان عکاسی / رضا نبوی -------------------------------------------------------------------------

2- سیر تحول عکاسی / محمد ستاری -----------------------------------------------------

3- نقد عکس / اسماعیل عباسی --------------------------

4- عکاسان بزرگ جهان / پیروز سیار ------------------

5- ناصرالدین شاه عکاس / محمد رضا طهماسب پور ---------------

6- تاریخ عکاسی / داریوش گل گلاب -----------

7- تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران / یحیی ذکا ---------

این خط فاصله ها نشان از میزان اهمیت این منابع دارد. بنابراین، توصیه می کنم به دوستان عزیز متقاضی شرکت در کنکور کارشناسی ارشد هنر رشته ارتباط تصویری (گرافیک) که در صورت کمبود وقت حتماً به طور مفصل دو یا سه کتاب اول این لیست را مطالعه نمایند.

زبان

مطالعه متون تخصصی هنری و ترجمه آنها پیشنهاد می شود. علاوه بر آن

english for student for visual art انتشارات سمت

- زبان انگلیسی عمومی کارشناسی ارشد ( دکتر یوسف‌زاده ) قلم چی

 

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان

برای این درس 2 راه پیشنهاد می کنم: 

1- راه اول برای پاسخ گویی به سوالات این بخش مطالعه بیش از 30 عنوان کتاب

که نام آنها در همین وبلاگ آورده شده است الزامی است. (به صفحه اصلی بروید)

2- راه دوم اینکه شما چکیده آن مطالب را به صورت طبقه بندی شده در کتاب

"مرجع کنکور کارشناسی ارشد هنر" (دو جلد) تألیف مهدی خرد مطالعه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر درباره این کتاب به سایت artazmoon.ir مراجعه نمایید و یا با شماره همراه 09376267758 تماس بگیرید.تاريخ : پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ | 20:14 | نویسنده : مهدی خرد |